Public Representatives


Dr. Malik Mukhtar Ahmad
NA-88 (Sargodha-I)
PML-N

Mohsin Nawaz Ranjha
NA-89 (Sargodha-II)
PML-N
   

Ch. Muhammad Hamid Hameed
NA-90 (Sargodha-III)
PML-N
 

Chaudhry Aamir Sultan Cheema
NA-91 (Sargodha-IV)
PTI
   


Syed Javed Hasnain
NA-92 (Sargodha-V)
PML-N

 
   

Ansar Majeed Khan Niazi

PP-78 ( Sargodha-VII )

PTI

Chaudhary Faisal Farooq Cheema

PP-76 ( Sargodha-V )

PTI

   

Chaudhary Iftikhar Hussain

PP-81 ( Sargodha-X )

PTI

Ghulam Ali Asghar Khan Lahry

PP-80 ( Sargodha-IX ) 

PTI

   

Liqat Ali Khan

PP-77 ( Sargodha-VI )

PML(N)

Malik Sohaib Ahmad Bherth

PP-72 (Sargodha-I ) 

PML(N)

   

Main Manazar Hussain Ranjha

PP-74 ( Sargodha-III ) 

PML(N)

                     

Muhammad Muneeb Sultan Cheema

PP-75 ( Sargodha-IV ) 

PTI

   

Rana Munawar Hussain

PP-79 ( Sargodha-VIII ) 

PML(N)

Yasir Zafar Sandhu

PP-73 ( Sargodha-II )

PML(N)